Telefon: 609 954 330,

Dowiedz się więcej o naszej odzieży

Odzież robocza i ochronna – podstawowe informacje

Odzież robocza i ochronna – podstawowe informacje

Kiedy należy zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze? Każdy pracodawca obowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, a także inne środki ochrony indywidualnej, spełniające...

Odzież robocza – informacje podstawowe

Odzież robocza – informacje podstawowe

Odzież robocza to specyficzny rodzaj odzieży, wymaganej Prawem Pracy. Jest ona obowiązkowa na tych wszystkich stanowiskach pracy, gdzie odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu i...

Ekwiwalenty związane z obowiązkiem używania odzieży roboczej

Ekwiwalenty związane z obowiązkiem używania odzieży roboczej

Przepisy Kodeksu Pracy obligują obie strony stosunku pracy do przestrzegania różnych przepisów. Art. 237.7 §1 Kodeksu Pracy obliguje pracodawcę do dostarczania pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających...

Odzież robocza i ochronna - ostrzegawcza

Odzież robocza i ochronna - ostrzegawcza

Odzież ostrzegawcza jest odzieżą ochronną, przeznaczoną do stosowania w sytuacjach, gdzie obecność pracownika musi być wyraźnie sygnalizowana w każdych warunkach, bez względu na porę dnia i nocy, w...

Odzież robocza w pracach spawalniczych

Odzież robocza w pracach spawalniczych

Stanowisko pracy spawacza to stanowisko specyficzne, wiążące się z różnymi zagrożeniami. Mamy tu do czynienia z działaniem promieniowania nadfioletowego od łuku spawalniczego, promieniowania elektromagnetycznego, działaniem płomienia, rozprysków metali,...

Ocena ryzyka zawodowego i środki zapobiegawcze

Ocena ryzyka zawodowego i środki zapobiegawcze

Zagrożenie jest stanem środowiska pracy, którzy może spowodować chorobę pracownika lub jego wypadek. Zagrożenia tego typu dzielimy na dwie grupy: a) czynniki powodujące choroby (także choroby zawodowe) oraz...

«
»

Kodeks pracy

 • Obowiązek pracodawcy
 • Używanie
 • Czyszczenie

Każdy pracodawca obowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, oraz inne środki ochrony indywidualnej, spełniające wymogi Polskich Norm, w dwóch przypadkach: a) jeżeli odzież własna pracownika może ulec w pracy zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, oraz b) jeżeli jest taka potrzeba ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze powinny być jasno określone w regulaminie pracy bądź też w tzw. układzie zbiorowym pracy, ewentualnie w jakimś zarządzeniu wewnętrznym.

   Czytaj wiecej

Używanie odzieży roboczej jest podyktowane dobrem zakładu pracy, pracownika, a także jakością procesu produkcyjnego, a nawet dobrem klienta. Rozdział IX Kodeksu Pracy reguluje podstawowe zasady przyznawania pracownikom odzieży roboczej i ochronnej. Zobowiązuje on pracodawcę do przekazania pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących na stanowisku pracy, a także odzieży roboczej, spełniającej wszelkie wymogi Polskich Norm, w sytuacjach gdy: a) odzież pracownika może ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, oraz b) ze względu na wspomniane wyżej procesy technologiczne, sanitarne i bhp.

   Czytaj wiecej

Odzież robocza i ochronna, niebędąca jednorazowego użytku, powinna być regularnie przez pracodawcę czyszczona. Jeśli nie ma takiej możliwości i czynności te wykonuje pracownik, powinien mieć za to wypłacany ekwiwalent pieniężny, podobnie jak za zakup odzieży roboczej. Wyjątkiem jest odzież ulegająca skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi i biologiczne zakaźnymi. Taka odzież nie może być czyszczona przez pracownika, a do tego powinna być przechowywana w miejscu do tego wyznaczonym i niedostępnym ogólnie.

   Czytaj wiecej

Normy krajowe

 • PN-EN 14116:2008 +

  Odzież ochronna objęta niniejszą Normą Międzynarodową przeznaczona jest do ochrony pracowników przed przypadkowym i krótkotrwałym kontaktem z niedużym żarzącym się płomieniem, w sytuacji, gdy brak jest znaczącego zagrożenia ciepłem i nie występują innego rodzaju czynniki gorące.
 • PN-EN ISO 11611:2009P +

  Określono podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku. Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z plomieniem, promieniowaniem cieplnym.
 • PN-EN 388:2006P +

  Określono wymagania, metody badania, znakowania oraz dostarczane informacje dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi takimi jak ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie. Rozszerzono metody badania na ochrony ramion, stanowiące osobne elementy rękawicy lub ubrania
 • 1

Nasi partnerzy


 • Amadu    Comic-Landia    Stickers   


Zainteresowała Was nasza oferta?        Zadzwoń: +48 609 954 330

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas