Telefon: 609 954 330,

Odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi

Odzież robocza i ochronna, służąca do pracy przy opadach atmosferycznych, to jedna z częściej stosowanej grupy odzieży roboczej/ochronnej. Do grupy tej należą pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni. Są to głównie pracownicy budowlani, pracownicy służb drogowych, ekipy sprzątające, rybacy, rolnicy i wielu innych. Wszyscy ci ludzie narażeni są na kaprysy pogody takie jak: deszcze, burze, śnieg, silne wiatry, mgłę, dużą wilgotność powietrza, niskie temperatury.

Odzież robocza i ochronna - rodzaje

Odzież stosowana przy wykonywaniu prac zawodowych dzieli się na odzież roboczą i odzież ochronną. Odzież robocza stosowana jest tam, gdzie występuje intensywne brudzenie, a własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu i tam, gdzie istnieją ku temu wymagania technologiczne, sanitarne i bhp. Odzież robocza musi spełniać wymagania Polskich Norm. Rodzaje potrzebnej na danym stanowisku odzieży roboczej ustalają pracownicy działu bhp, pod okiem inspektora bhp, który odpowiada za całość bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie.

Odzież robocza - przepisy KP cz. II

Przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę szereg różnego rodzaju obowiązków. Obowiązki te mają na celu zabezpieczenie pracownika przed oszustwem i zapewnienie mu, poza godziwym wynagrodzeniem, bezpiecznych warunków pracy.

Odzież robocza na stanowisku pracy

Zadaniem środków ochrony indywidualnej jest ochrona przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia. Odzież i obuwie robocze są wymagane w sytuacjach, gdzie odzież własna pracownika może ulec znacznemu zabrudzeniu albo zniszczeniu, oraz tam, gdzie wymaga tego proces technologiczny lub gdzie są takie wymagania sanitarne i bhp.

Odzież robocza – przepisy KP

Przepisy Kodeksu Pracy chronią pracownika i pracodawcę oraz zapobiegają najpoważniejszym nadużyciom. Ustalają rodzaje umów o pracę, wymagany czas pracy, możliwości zwolnienia pracownika, rodzaje przysługujących pracownikowi odpraw, a także wiele innych rzeczy, w tym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi także formy świadczeń przy sługujących w związku z użytkowaniem w pracy odzieży własnej oraz zasady kierujące przyznawaniem odzieży roboczej pracownikowi. O tym ostatnim mówi Rozdział IX Kodeksu Pracy.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas