Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza i ochronna – podstawowe informacje

Kiedy należy zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze?

Każdy pracodawca obowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, a także inne środki ochrony indywidualnej, spełniające wymogi Polskich Norm, w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli odzież własna pracownika może ulec w pracy zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a po drugie jeśli jest taka potrzeba ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

Gdzie powinny być zapisane zasady odnoszące się odzieży i obuwia roboczego?

Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze powinny być jasno określone w regulaminie pracy bądź też w tzw. układzie zbiorowym pracy, ewentualnie w jakimś zarządzeniu wewnętrznym.

Czym się różni odzież robocza od odzieży ochronnej?

W przepisach dotyczących odzieży używanej przez pracowników podczas wykonywanej pracy zawodowej, funkcjonują dwa określenia: odzież robocza i odzież ochronna. Mogłoby się wydawać, że to jedno i to samo, a jednak nie. Odzież robocza to odzież, jaką wykorzystujemy do wykonania pracy, podczas której ma miejsce silne brudzenie, albo gdzie działają czynniki powodujące niszczenie odzieży i tam, gdzie wymagana jest nieskazitelna czystość tego, co zakład produkuje. Odzieżą ochronną jest natomiast odzież zakrywająca nasz normalny strój, albo też taka, która zastępuje odzież osobistą pracownika i chroni go przed zagrożeniami na stanowisku pracy, np. przed czynnikami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi czy też przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Kiedy odzież ochronna jest bezwzględnie wymagana?

W zależności od rodzaju pracy, jaką pracownik wykonuje, pracodawca zapewnia zarówno odzież roboczą, jak i ochronną. W sytuacji gdy wymaga ich stanowisko pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez takiej odzieży, zgodnie z Art. 239 9 §1 Kodeksu Pracy. Podstawowym obowiązkiem pracownika, zgodnie z Art. 211 Kodeksu Pracy, jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym pracownik musi używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego tak, jak przewiduje to ich przeznaczenie.

Wypłata ekwiwalentu

W zakładach pracy funkcjonują zwykle wykazy odzieży roboczej, wraz z okresami ich użytkowania. Wg nich pracodawca dokonuje regularnej wymiany odzieży i obuwia, zaznaczając ten fakt w odpowiednich dokumentach, co pracownik potwierdza każdorazowo podpisem.

Do konserwacji i czyszczenia odzieży roboczej obligowany jest pracodawca. W razie braku takiej możliwości, czynności te mogą przejść na pracownika, wtedy jednak pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów. Wypłata ekwiwalentu ma miejsce w jeszcze jednej sytuacji - gdy pracownik używa odzieży roboczej własnej. Wówczas wypłacana jest kwota będąca odpowiednikiem aktualnej ceny tej odzieży. Ekwiwalent wypłacany jest w terminach przewidywanej wymiany odzieży. Przy czym odzież taka musi spełniać wymogi bhp, a stanowisko na jakim pracuje pracownik używający odzieży własnej nie może być związane bezpośrednio z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, a praca nie może powodować intensywnego brudzenia lub skażenia odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo biologicznie zakaźnymi, np. w szpitalach zakaźnych.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas