Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza – informacje podstawowe

Odzież robocza to specyficzny rodzaj odzieży, wymaganej Prawem Pracy. Jest ona obowiązkowa na tych wszystkich stanowiskach pracy, gdzie odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu i tam, gdzie istnieją wymagania technologiczne, sanitarne albo bezpieczeństwa i higieny pracy.

Funkcje odzieży roboczej

Zadaniem odzieży roboczej i innych środków ochrony indywidualnej jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem środków drażniących i szkodliwych dla zdrowia, gazu i dymu spawalniczego, materiałów biologicznych tj. krew pacjenta itp. Odzież tego typu ma jeszcze jedno bardzo istotne działanie - gwarantuje zapewnienie czystości produkowanego towaru, zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem pracownika z obrabianym surowcem, np. w masarniach, podczas obróbki mięsa i wędlin.

Obowiązek pracodawcy i pracownika

Odzież robocza oraz ochronna dostarczana jest pracownikowi przez pracodawcę, nieodpłatnie. Pracodawca przekazuje pracownikowi tę odzież, a pracownik zobowiązany jest jej używać i dbać o nią jak najdłużej, mając na uwadze jej trwałość oraz zgłaszać, jeśli dojdzie do zniszczenia czy znacznego obniżenia jakości któregoś z ochronnych elementów odzieży.

Na niektórych stanowiskach pracy pracownik w ogóle nie może przystąpić do wykonywania swoich zadań, jeśli nie posiada odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Np. lekarz nie może przystąpić do operacji bez ochronnego fartucha, czepka, maski i rękawiczek. Spawacz nie może zacząć pracy bez okularów spawalniczych i specjalnych rękawic.

Odzież własna

Prawo polskie dopuszcza używanie przez pracownika odzieży roboczej własnej. Wykluczeniem są jednak niektóre stanowiska i rodzaje pracy, np. praca związana z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych, albo prace powodujące bardzo silne brudzenie lub skażenie środkami chemicznymi czy też promieniotwórczymi, albo też materiałami zakaźnymi biologicznie.

Jeśli pracodawca ustalana, że na pewnych stanowiskach dopuszcza używanie odzieży własnej pracownika, to musi mieć na to jego zgodę, a odzież ta musi spełniać wymagania BHP. Pracownikowi należy się wówczas ekwiwalent za użytkowanie odzieży własnej. Wysokość tego ekwiwalentu ustala pracodawca, rozeznając lokalny rynek i orientując się w cenach odzieży tego typu. Niestety przepisy nie regulują wysokości ekwiwalentu i zakłady muszą same ustalać odpowiednie stawki.

Własność zakładu pracy

Istotne jest, że jeśli odzież roboczą dostarcza pracodawca, to odzież ta jest własnością tego pracodawcy. Pracownik ma więc obowiązek używać jej zgodnie z przeznaczeniem, dbać o nią i w razie rezygnacji z pracy oddać do firmy. W razie gdyby pracownik stawił się do pracy bez przydzielonej odzieży roboczej i ochronnej, obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika do wykonywania pracy.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas