Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza i ochronna - ostrzegawcza

Odzież ostrzegawcza jest odzieżą ochronną, przeznaczoną do stosowania w sytuacjach, gdzie obecność pracownika musi być wyraźnie sygnalizowana w każdych warunkach, bez względu na porę dnia i nocy, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, także tym ograniczonym.

Podstawowe rodzaje odzieży ostrzegawczej to: kamizelki ostrzegawcze, ubrania takie jak bluzy czy spodnie (najczęściej ogrodniczki), kurtki, kombinezony.

Dobór odzieży ostrzegawczej dla pracownika zależny jest od warunków panujących na danym stanowisku pracy, od tego jaki występuje tam ruch (ruch uliczny, praca maszyn), jakie jest natężenie oświetlenia oraz od charakteru wykonywanych przez pracownika czynności.

Wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej ujęte są w normie PN-EN 471:2005 pod tytułem „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego – Metody, badania i wymagania”. Na odzież ochronną składają się dwa istotne elementy: materiał tła i materiał odblasku. Norma reguluje kwestię użytych materiałów, ich właściwości ochronne oraz określa wielkość powierzchni tła i odblasku. Zgodnie z normą część materiału tła powinna mieć powierzchnię minimum 0,5m2, a część materiału odblaskowego co najmniej 0,13m2.

Odzież ochronna ostrzegawcza dzieli się na trzy klasy ze względu na wielkość powierzchni materiału tła i odblasku. Największe powierzchnie to odzież klasy trzeciej. Wyróżnia się także dwie klasy odzieży, ze względu na właściwości materiału odblaskowego. Wyższa gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku to klasa druga.

Zasadą jest, że materiał tła rozmieszczony być musi równomiernie na przedniej i tylnej powierzchni odzieży ochronnej i roboczej, a taśmy odblaskowe powinny znajdować się na torsie, nogawkach spodni i na rękawach kurtek w ułożeniu poziomym.

Bardzo ważną cechą materiałów tła odzieży ostrzegawczej jest jak największa odporność zastosowanych barw na pranie. Kolory powinny być także odporne na pot pracownika, na działanie światła, np. wówczas gdy miejsce pracy jest silnie nasłonecznione. Utrata właściwości ochronnych może mieć miejsce w wyniku zużycia odzieży oraz z powodu zabrudzenia, wynikającego ze specyfiki pracy. W praktyce dzieje się tak jednak często także z powodu działania światła słonecznego oraz w sytuacjach, gdy na stanowisku pracy mają miejsce zmiany wilgotności powietrza, w wyniku czego materiał chłonie i oddaje tę wilgoć, oraz podczas silnego pocenia się pracownika, co jest oczywiste podczas wysiłku fizycznego.

Firmy produkujące tego typu odzież roboczą i ochronną powinny określać liczbę cykli konserwacyjnych (prania, czyszczenia), jaką dana odzież wytrzyma bez uszczerbku, bez zmniejszenia czy utraty poziomu ochrony poniżej ustalonych norm. Osoba używająca takiej odzieży powinna natomiast zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz z ujętymi w instrukcji zasadami jej czyszczenia i konserwacji, aby możliwie wydłużyć pożądane cechy powierzonej jej odzieży.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas