Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza w pracach spawalniczych

Stanowisko pracy spawacza to stanowisko specyficzne, wiążące się z różnymi zagrożeniami. Mamy tu do czynienia z działaniem promieniowania nadfioletowego od łuku spawalniczego, promieniowania elektromagnetycznego, działaniem płomienia, rozprysków metali, narażenie na pyły i gazy, a nawet porażenie prądem elektrycznym.

W tej chwili w naszym kraju na stanowiskach spawaczy pracuje około 70 tys. ludzi. Wielu z nich ulega wypadkom przy pracy. Statystycznie około 4% wszystkich wypadków przy pracy, to wypadki dotyczące zawodu spawacza. Z tych wszystkich wypadków blisko 1/20ta to wypadki śmiertelne.

Spawacze, ze względu na zagrożenia obecne na stanowisku pracy, obligowani są prawem do stosowania: odzieży roboczej, obuwia i rękawic spawalniczych, środków ochrony indywidualnej w postaci środków chroniących twarz i oczy, oraz sprzętu chroniącego układ oddechowy.

Osoby zatrudnione na stanowisku spawacza narażone są na oparzenia, pożary, zatrucia, porażenia prądem. Najczęściej zdarzającymi się wypadkami są poparzenia odpryskami metali, które trafiają pod elementy odzieży, do butów, do rękawic, a nawet za kołnierz. Dodatkowo podczas spawania metali powstają różne substancje toksyczne, drażniące, a nawet rakotwórcze. Innym produktem ubocznym procesu spawania jest dym spawalniczy.

Zagrożeniem na stanowisku spawacza jest także hałas. Najniebezpieczniejsze są procesy cięcia termicznego, gdzie poziom hałasu często przekracza obowiązujące normy, mogąc sięgać nawet 110dB. Spawacze często mają problemy dotyczące ubytków słuchu. Narażeni są oni także na działanie pola elektromagnetycznego. Najczęściej mamy do czynienia z polami magnetycznymi stałymi lub o częstotliwości 50Hz.

Jednym z poważniejszych zagrożeń są zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, ponieważ powstający w procesie spawania dym jest mieszaniną cząstek stałych (pyłu) i substancji gazowych. Niestety skutki narażenia na te zagrożenia mogą ujawnić się po latach, w postaci chorób zawodowych.

Zgodnie z przepisami, pracownik w celu ochrony przed ww. zagrożeniami, powinien otrzymać odzież roboczą i ochronną od swojego pracodawcy, nieodpłatnie. O tym jaka to powinna być odzież w przypadku stanowiska spawacza mówi norma PN-EN 11611:2009 „Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.” Są to najczęściej ubrania typu spodnie i kurtki albo kombinezony impregnowane przeciwpalnie, o właściwościach dielektrycznych oraz odporne na działanie płynnego metalu. Bardzo powszechne i skuteczne są także specjalne fartuchy, uszyte z naturalnej skóry. Ubrania dla spawaczy nie powinny zawierać zaszywek, zakładek, mankietów, bezpieczniej gdy nie zawierają nawet kieszeni. W ww. normie określono wszelkie wymagania, jakie dla odzieży przeznaczonej dla spawaczy oraz pracowników wykonujących pokrewne zawody.

Pozostałe wymagania ogólne dotyczące odzieży roboczej i ochronnej zawiera norma PN-EN 340:2006, gdzie zawarto wszystkie informacje dotyczące działania odzieży, jej starzenia, odporności na czynniki szkodliwe, czy też metody jej znakowania.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas