Telefon: 609 954 330,

Ocena ryzyka zawodowego i środki zapobiegawcze

Zagrożenie jest stanem środowiska pracy, którzy może spowodować chorobę pracownika lub jego wypadek. Zagrożenia tego typu dzielimy na dwie grupy: a) czynniki powodujące choroby (także choroby zawodowe) oraz b) czynniki powodujące wypadki.

Podstawowym dokumentem, charakteryzującym środowisko pracy w danym zakładzie jest dokument pn. Ocena Ryzyka Zawodowego. Ocena ryzyka to nic innego jak proces analizowania ryzyka i wyznaczenia progu dopuszczalności. Ryzyko zawodowe mówi natomiast o częstotliwości i prawdopodobieństwie wystąpienia określonych zdarzeń, które mogą wywołać zagrożenie i związane z nim konsekwencje. Głównie chodzi tu o możliwość wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych, w związku z występującym zagrożeniem w środowisku pracy.

Czynniki występujące na stanowisku pracy występują w trzech formach:

  • Czynniki niebezpieczne – czyli takie, których oddziaływanie na pracownika prowadzi do urazu, a nawet do śmierci. Takie czynniki działają na pracownika w sposób nagły i gwałtowny, powodując wypadek lub potencjalnie wypadkowe zdarzenie.
  • Czynniki szkodliwe – to takie, których oddziaływanie na pracownika prowadzi do schorzenia. Czynniki tego rodzaju prowadzić mogą do chorób zawodowych i innych związanych z wykonywaną pracą.
  • Czynniki uciążliwe – to te, których oddziaływanie na pracownika może powodować jego złe samopoczucie lub nadmierne przemęczenie, nie prowadząc jednak do pogorszenia jego stanu zdrowia w sposób trwały. Są to czynniki utrudniające pracę, obniżające jej jakość oraz wydajność, nie powodują jednak chorób zawodowych.

Według charakteru czynniki występujące na stanowiskach pracy to czynniki:

  • fizyczne – należą tu czynniki mechaniczne oraz pyły;
  • chemiczne – bardzo duża grupa, w której znajdziemy wszelkiego rodzaju gazy, pary, aerozole, ciecze, ciała stałe itp. będące czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi dla zdrowia lub uciążliwymi;
  • biologiczne – obejmujące wszelkiego rodzaju mikro- i makroorganizmy i substancje przez nie wytwarzane, tj. alergeny czy toksyny; są to czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, nie tylko uciążliwe;
  • psychofizyczne – czynniki wpływające na stan emocjonalny człowieka, na przebieg i warunki jego pracy; zaliczane są do czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Większość ww. zagrożeń może być zminimalizowana przed odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, przekazywaną pracownikowi przez pracodawcę, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Np. czynniki uciążliwe takie jak hałas ograniczamy dzięki zastosowaniu specjalnych słuchawek – ochronników słuchu. Możliwość otarcia rąk, urazy palców minimalizują specjalne rękawice (różne na różnych stanowiskach pracy). Szanse na różnego rodzaju urazy głowy na budowie maleją dzięki użyciu odpowiednich kasków. Przed działaniem substancji chemicznych chronią specjalne fartuchy albo kombinezony, buty połączone z nogawkami spodni itp. Przy pracach pyłowych obowiązkowe są maski, chroniące drogi oddechowe i ochronne okulary. Prace w wykopach i przy innych pracach budowlanych wymagają specjalnego obuwia, utwardzonego z przodu buta i od dołu, zabezpieczającego pracownika np. przed nadepnięciem na gwóźdź. Prace na wysokościach wymagają użycia lin zabezpieczających oraz profesjonalnych rusztowań.

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo ważna, właśnie dlatego, że dzięki niej możemy przewidzieć różne niebezpieczeństwa i dobrać do nich odpowiednią odzież roboczą i ochronną, co niejednokrotnie ratuje pracownikowi życie, a każdego dnia chroni jego zdrowie.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas