Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza – przepisy KP

Przepisy Kodeksu Pracy chronią pracownika i pracodawcę oraz zapobiegają najpoważniejszym nadużyciom. Ustalają rodzaje umów o pracę, wymagany czas pracy, możliwości zwolnienia pracownika, rodzaje przysługujących pracownikowi odpraw, a także wiele innych rzeczy, w tym zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi także formy świadczeń przy sługujących w związku z użytkowaniem w pracy odzieży własnej oraz zasady kierujące przyznawaniem odzieży roboczej pracownikowi. O tym ostatnim mówi Rozdział IX Kodeksu Pracy.

Obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca obowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, oraz inne środki ochrony indywidualnej, spełniające wymogi Polskich Norm, w dwóch przypadkach: a) jeżeli odzież własna pracownika może ulec w pracy zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, oraz b) jeżeli jest taka potrzeba ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp. Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze powinny być jasno określone w regulaminie pracy bądź też w tzw. układzie zbiorowym pracy, ewentualnie w jakimś zarządzeniu wewnętrznym.

Odzież robocza a ochronna

W przepisach dotyczących odzieży używanej przez pracowników podczas wykonywania pracy zawodowej, funkcjonują dwa określenia: odzież robocza i odzież ochronna. Mogłoby się wydawać, że to jedno i to samo, a jednak nie. Odzież robocza to odzież, jaką wykorzystujemy do wykonania pracy, podczas której ma miejsce silne brudzenie, albo gdzie działają czynniki powodujące niszczenie odzieży i tam, gdzie wymagana jest nieskazitelna czystość tego, co zakład produkuje. Odzieżą ochronną jest natomiast odzież zakrywająca nasz normalny strój, albo też taka, która zastępuje odzież osobistą pracownika i chroni go przed zagrożeniami na stanowisku pracy, np. przed czynnikami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi czy też przed mechanicznymi uszkodzeniami. Odzież ochronna to tzw. środki ochrony indywidualnej.

Rodzaj pracy a rodzaj odzieży

W zależności od rodzaju pracy, jaką pracownik wykonuje, pracodawca zapewnia zarówno odzież roboczą, jak i ochronną. W sytuacji, gdy wymaga ich stanowisko pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez takiej odzieży. Dopuszczalne jest jedynie używanie przez pracownika odzieży własnej. Przy czym jedynie na wyznaczonych i z góry określonych przez zakład stanowiskach i tylko tam, gdzie nie wykonuje się prac bezpośrednio związanych z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, albo też prac powodujących intensywne brudzenie czy też skażenie odzieży i obuwia roboczego np. środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, ewentualnie materiałami zakaźnymi biologicznie. Na tych stanowiskach, gdzie pracownik używa odzieży własnej konieczne jest wypłacenie mu ekwiwalentu, z uwzględnieniem aktualnych cen użytkowanej odzieży. Poza tym musi ona spełniać te same normy, co odzież robocza zakupiona przez pracodawcę.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich właściwości odzieży roboczej i ochronnej. Muszą to być konkretne właściwości ochronne i użytkowe, a nie tylko okrycie ciała czy ubrania. Wymogi tego typu określają Polskie Normy i odrębne przepisy, które pracodawca zobowiązany jest bezwzględnie stosować.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas