Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza i ochronna - rodzaje

Odzież stosowana przy wykonywaniu prac zawodowych dzieli się na odzież roboczą i odzież ochronną. Odzież robocza stosowana jest tam, gdzie występuje intensywne brudzenie, a własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu i tam, gdzie istnieją ku temu wymagania technologiczne, sanitarne i bhp. Odzież robocza musi spełniać wymagania Polskich Norm. Rodzaje potrzebnej na danym stanowisku odzieży roboczej ustalają pracownicy działu bhp, pod okiem inspektora bhp, który odpowiada za całość bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie.

Odzież ochronna, czyli tzw. środki ochrony indywidualnej, zabezpiecza pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi występującymi na jego stanowisku pracy. Tego typu odzież dzielimy wg dwóch kryteriów: a) ze względu na czynniki, przed którymi chroni; b) ze względu na obszar, który chroni.

Ze względu na rodzaj zagrożenia występuje podział na: odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem, przed czynnikami atmosferycznymi i wodą, odzież do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Ze względu na zakres ochrony wyróżniamy odzież:

  • chroniącą tułów (płaszcze, kurtki, peleryny, kombinezony, fartuchy, bluzy, kamizelki;
  • ochraniacze części tułowia (brzucha, barków, klatki piersiowej;
  • c) nakrycia głowy (czapki, kaptury).

W tworzeniu odzieży roboczej niezwykle istotne jest, by nie ograniczała pracownikowi swobody ruchów. Pracownik musi bez trudu wykonać w niej wszystkie swoje obowiązki, a przy tym odzież ta musi być tak zaprojektowana, by maksymalnie chronić pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami jednocześnie.

Odzież robocza i ochronna bezwzględnie musi uwzględniać wymiary pracownika. Za wymiarowanie odzieży roboczej i ochronnej odpowiada norma PN-EN 340. Uwzględnia ona wszystkie przedziały wymiarowe wzrostu i obwodów części ciała, które należy stosować przy dobieraniu pracownikom odzieży roboczej/ochronnej.

Każdy rodzaj odzieży ochronnej powinien spełniać wymagania charakterystyczne dla danego stanowiska pracy i dostosowywać się do występujących na nim zagrożeń. Inne wymagania musi spełniać odzież użytkowana na stanowisku pracy, gdzie występują czynniki atmosferyczne (PN-EN 343), a inne odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (PN-EN 14126). O każdym typie odzieży mówi osobna norma i pracodawca musi się do niej stosować, bez wyjątków.

Każdy rodzaj odzieży musi być dostarczony pracownikowi przed rozpoczęciem przez niego pracy i bezwzględnie wymieniany na nowy, jeśli tylko ulegnie zniszczeniu w jakiejkolwiek formie. Odzież robocza i ochronna dostarczana jest pracownikowi nieodpłatnie, zawsze więc jest kosztem pracodawcy, bez względu na rodzaj stanowiska pracy i częstotliwość zużywania odzieży. Pracownik może sam zakupić odzież roboczą (na niektórych stanowiskach) ale wówczas przysługuje mu ekwiwalent za ten zakup, w postaci zwrotu wartości zakupionego ubrania.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas